Test Modülleri

Raporlamayı oluşturan modüller aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kişilik Envanter Testi
(Yeşil Test)

Bu modülde bulunan testin amacı, ilgili bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Başlıklarla detaylı olarak incelediğimiz bu yetenekler, hem kişinin kendini tanımasını hem de liderin veya işverenin çalışma arkadaşları hakkında detaylı bir ön bilgiye sahip olmasını amaç edindik.
Takımdan verimin maksimum seviyeye çıkabilmesinin birinci şartının pozisyon-yetenek ilişkisinin tespitinin doğru yapılmasından geçtiğini düşünüyoruz. Raporlamanın sonucunda bu ilişkinin ne kadar doğru yapıldığının/yapılacağının ölçülmesinin bilimsel bir yorum ile sizlere sunuyoruz.

Enneagram Testi
(Sarı Test)

Enneagram testi, çoğunlukla bireysel olarak bilgi sahibi olmak ve kişilik gelişimi için yapılması gerekenleri planlayabilmek için kullanılır. Ayrıca testi çözen bireylerin temel motivasyonlarını daha iyi anlamanızı ve elde ettiğiniz sonuçları; olası ekip çatışmalarının çözümü, takım dinamiklerini fark etme, liderlik ve duygusal zekâ özellikleri görme dâhil birçok parametrenin tespiti ve geliştirilmesi konusunda sizlere rehberlik eder.
Bu test sonucunda bireylerin sahip oldukları ana mizaç ve ikinci mizaç karakterleri verdikleri cevaplar doğrultusunda tespit edilir. 9 farklı mizacın bulunduğu bu test ile karakterlerin tanımlamalarını göz önünde bulundurarak çalışanlarınızın eğitimlerini ve konumlandırmalarını planlayabilirsiniz.
 

Davranış Testi
(Kırmızı Test)

Bu modülde kişinin davranışlarını psiko-sosyal olarak ele alıyoruz. Sosyal Psikoloji olarak bilinen bu bilimsel çalışmalar sonucunda bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının; başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir rapor ortaya koyuyoruz. Bu raporlama bölümünde her bir kısım için Türkiye ortalama puanı bilgisi de eklenmiştir. Bu ortalama puan bize artı bir fikir verecektir. Mülakat öncesi adayların bu özelliklerinin bilinmesi muhtemel problemleri veya artı yönleri bilmenize imkân sağlayacaktır.
 

Şimdi Platformu Kullanma Zamanı